2ο πανελλήνιο Συνέδριο κατά της Σχολικής Βίας

 

Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα

 

Ενημερώνουμε τους εισηγητές και τους εμψυχωτές των εργαστηρίων ότι το συνοπτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα διαμορφωθεί ως εξής:

Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, ώρες 19.00-21.00, Εναρκτήρια εκδήλωση-Κεντρικές ομιλίες.

 

Σάββατο 6 Απριλίου 2019, ώρες 09.00-19.00 Προφορικές εισηγήσεις και Στρογγυλή Τράπεζα.

 

Κυριακή 7 Απριλίου 2019, ώρες 09.00-12.00, Βιωματικά Εργαστήρια.

 

Σύντομα θα δημοσιοποιηθεί το πλήρες Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

 

                                      

Διοργανωτές

 

 

Copyright © 2019 - Thessaloniki